>
LETERSISHQIP

Arritja

Mbi gjembat e së kaluares mundohu të
krijosh të ardhmen.
Dhuro gëzim aq sa pate hidhërim më parë,
nepermjet kufijve ndërto uren e hekurt.
Do ta gjesh ngushllimin e mungeses kur te kesh
arritur majen e suksesit.