>
LETERSISHQIP

Vit I Varrosur

Sot,
një ceremunjal murtor,
po e varrosi një vit,
në vit jetësor.

Vit,
kufom e stolisur,
dritat,
kandil i lutjës për ty.

Po e varrosi,
nën kujtimet më të bekura,
e laj,
me lotetët e ëmbël e të njelmët,
jo nga shija,
por nga përjetimi.

365 pjesëmarres,
ecin për varrim,
kufomë e bukur,
viti im.

Vit,
mbete kujtim,
me mangësi e përparesi,
sot,
të varrosa ty.