>
LETERSISHQIP
Valentina Llapri

Pakti Me Hënën.

Bëra një pakt me hënën sot,
Tani, ja pak sekonda më parë.
Shkëmbyem bashkë 100-fjalë plotë,
Duke vështruar yjet ngadalë.

Thamë dhe ç’nuk thamë, s’do ti tregojë,
se brenda paktit, bëmë një betim!
Sa t’jemi gjallë dhe sa të rrojmë,
Do t’ua tregojme veç njerëzve të mirë.
19/03/2017