>
LETERSISHQIP

Vajza E Shqipërisë

Vajza më e bukur
Me perde hekuri mbuluar
Qyteti i shndërruar në fantazmë
Nga shamia e kuqe e mallkuar

Moska e ftohtë akull
Në Adriatik të ftohtit e solli
Vajzën më të bukur të Shqipërisë
Me errësirë e mbështolli

Drapërin dhe çekanin
Kremlini ia dha dhuratë
Me njërin t’i pres rrënjët
Me tjetrin t’i vendos gjembat e gjatë.

2. III .2013

Vajza më e bukur
Me perde hekuri mbuluar
Qyteti i shndërruar në fantazmë
Nga shamia e kuqe e mallkuar

Moska e ftohtë akull
Në Adriatik të ftohtit e solli
Vajzën më të bukur të Shqipërisë
Me errësirë e mbështolli

Drapërin dhe çekanin
Kremlini ia dha dhuratë
Me njërin t’i pres rrënjët
Me tjetrin t’i vendos gjembat e gjatë.
2. III .2013