>
LETERSISHQIP

Keci Imë

Kam nji kec
lara monë
Me te tjeret
fare se shkon
esht Lazdran
jo Torollak
pas te Ëmes
s'shkon aspak
s rrin ne kopesht
as ne lendin
dëshiron te loz
me feminë
Ter diten loz
e kercen
deri sa mberemja
te vjene.

Shkruar ne shkollen fillore Kl. III