>
LETERSISHQIP
Imer Raçi

Mëkati Im

Mëkati im,
i shkruar,
i paharruar,
e di se nuk është mëkat,
ti duash njerëzit,
e di se nuk është mëkat,
ti rispektosh njerëzit.
Pse o njerëz?
Dashurinë time e mëkatuat,
e bëtë mëkat të shkruar.
e bëtë mëkat të të paharruar.
Pse o njerëz?
Respektin tim e mëkatuat,
e bëtë mëkat të shkruar.
e bëtë mëkat të të paharruar.
Zoti im,
nëse këto janë mëkate,
atëherë,
falmi mëkatet e mia,
i bëra pa vetëdije,
i bera me një qëllim të mirë,
të ju ofroj njerëzve dashuri dhe respekt,
e kam ditur se të duash nuk është mëkat,
e kam ditur se të respektosh nuk është mëkat,
por njerëzit më thanë:
se e kam ditur gabim,
E di se këtë mëkat në tokë do e barti mbi supet e mia,
Madje, e di se edhe ujërat e botës,
nuk i shlyjnë dot,
por, edhe pse njerëzit dashurnë e mëkatuan,
përsëri do e bëja mëkatin e njejtë.
Më mirë të jetoj në mëkatin e dashurisë,
se sa të të jetoj në mëkatin e urrejtjes,
Mëkatet e dashurisë dhe respektit,
më hapin dyert e mirazh-it,
Mëkatet e dashurisë dhe respektit,
më hapin dyert e parajsës,
Mëkati im,
i shkruar,
i paharruar,
e bëra mëkat me qellim,
mëkat pa pendim,
mëkatin më të bukur të jetës sime.