>
LETERSISHQIP

Gurra

Gurgullimë
te gurra
nga vjen kjo ushtimë
o burra?
Aështë këngë
a valë
a dhimbje
e gjallë?

Eh gurra, gurra
bëhu sot
freski për burra
valë uji
krisma e këngë
se pushtuesin
më këtu se lëmë.