>
LETERSISHQIP
Shefik Arifi

Një Letër Kujtim Ta Kishe

Të dërgova letër njëherë,
Të thashë shihe me kujdes.
Fjalë zemre në s'të sjell,
Hidhe në një kosh, me fshesë.

Dhe në si lidha mirë fjalët,
Të shprehesha thjesht e qartë,
Të paktën ti më hap rrugën,
Të vij vet në mesnatë.

Të dërgova njëherë letër,
S'e mbaj mend vitin që ishte.
Në s'më doje, ti patjetër,
Ta mbaje, kujtim ta kishe.