>
LETERSISHQIP
Alma Braja

Rrugë

Fëmijëri, vete e gjetur
në fjalë jo të vështira,
të vetme fjalë
mbushur bashkëtingëllore
që kujtojnë gurë,
veshur me zanore
që kujtojnë nënë.

Rrugë, të vjetra,
shtëpi,
të gjetura,
rrugë të pashkelura mëngjeseve
nga këto këmbë.
Rrugë, të panjohura,
të njohura pa u shkelur,
rrugë,
të përsëritshme,
të harruara,
të kujtuara në ëndrra
rrugë, ta thashë!
Rrugë mbushur bashkëtingëllore,
mbushur gurë,
veshur zanore
që kujtojnë nënë,
rrugë…

Më shumë nga Alma Braja