>
LETERSISHQIP

Më Mirë Më Qani Të Gjallë!

Po s'lashë gjurmë sa të jem
Po s'isha si erë mali,
Një gjë sot po ua them
Sot, më qani për së gjalli!

Po s'u ngrita në këmbë dot
Po s'u mbajta tek një fjalë
Më mirë më qani që sot!
Më mirë më qani të gjallë.