>
LETERSISHQIP
Albi Lushi

Ish

Pata shokë ca ish drejtora
Ish të dashura ca më shumë
Ish ministra, ish doktora
Ish kryetarë, sot të pa punë.

Në paç qenë dikush sa ishe
Të heqin kapelen edhe sot
Njëmijë vjet sikur ti kishe
Ish NJERI nuk të thonë dot.
17 Mars 2016