>
LETERSISHQIP
Poet Anonim

Pertej Rrefimit

Kosovë
Ti po vritesh
dhe unë shkruaj poezi
libri im i parë po digjet
unë i laj sytë dashurisë
Kështu jam
babai po më vdiste
unë vrapoja te strukesha
në një pemë gjoksburri
degët më lëmonin kokën si Ai
Tani shoh fëmijë të vrarë
gjiri më rrjedh qumësht
për të palindurit.