>
LETERSISHQIP
Arben Kurteshi

Dua

Dua të ketë vetëm liri,
Që të mos ketë askund kufi,
Që kurrë të mos ketë luftë,
Por vetëm njerëz të urtë.
Dua të mos ketë
Dallim në fe,
Por të ketë vetëm hare,
Që për të dy gjinitë
Të ketë barazi,
Të mos ketë vuajtje e mjerim,
Vetëm paqe dhe gëzim.