>
LETERSISHQIP
Arben Kurteshi

Jeta

Është e brishtë në fëmijëri,
Ka forcë shkëmbi në rini,
Ka gëzim e pikëllim,
Ka shpresë e ëndërrim.
Në jetë kemi shumë dëshira,
Ca të mira, ca të këqija.
Është e ngadalshme në robëri,
Shumë e shpejtë në liri.
Fillon me gëzim,
Mbaron me hidhërim.