>
LETERSISHQIP
Arben Kurteshi

Nënat Mike

O djem shqiptarë,
Kur më erdhët në shtëpi,
Ju ula në sofër
Bashkë me bijtë e mi.
Shumë vite pareshtur
Tok kemi punuar,
Kosovën e vuajtur
Për ta çliruar.
Më nënën tuaj
Jemi mike,
Mua më quani
Nëna helvetike.