>
LETERSISHQIP
Shaban Cakolli

Ndarje Që Dhemb

Azem Shkrelit
Në kohëra të pakohë
pëplot pelin e shtërngatë
sikur edhe Vdekja
bënë rendin si për inat
nëpër kohët e pakohë
ngatërrohen rendet
sulet e pikas atdhetarët
e dikund njerëzit e penës
shuan papritmas jetëra
rrëzon tempuj drite
shuan mendje të holla
maja të letrave shqipe
e mori Azem Shkrelin
dhe befas e ndau prej shkrimit
vargjet, veprat flasin me kohët
përjetshëm n'vel t'kujtimit.