>
LETERSISHQIP

Balerinë E Parë E Universit

Një gruaje i dalin
llojë-llojë burrash
rrugës së jetës...
por ajo vazhdon ecën..
ka një qëllim,
që duhet të çojë përpara..
të mbajë tokën ndezur..
dhe sapo gjenë një burrë
me mundësi të pranueshme
mundësisht dhe të pashëm
ajo ndalet menjëherë për të çelur.

Gruaja e di mirë atë punë
çështjen e orës, ripërtëritjen
e ka në gen ajo, e ka nga natyra
po të ishte për meshkujt
ata, ashtu i donin tër jetën
të bukura, të reja, pa barqe të fryra.

Po gruaja ishte.. dhe heroinë mbeti
pruri në jetë dhe shpirtin e shtatë
dhe filloi punë Balerinë Universi.