>
LETERSISHQIP
Arben Kurteshi

Orkestra

Ka shumë kohë
Që po mendoj,
Një orkestër
Të formoj.

T'i mbledh bijtë
Nga Shqipëria,
Nga Kosova
E Malësia.

Te këndojmë
Të gjithë bashkë
Siç kënduan
Ilirët e lashtë.

Dhe kur së bashku të jemi
Me ata nga mërgimi
Këngës për bashkim do t'ia themi
Përherë nga gëzimi.