>
LETERSISHQIP

Fjalët E Huaja

Fjalët e huaja po përdoren në shumë fusha të jetës.Në Shqipëri, veçanërisht përdoren. edhe fjalë të gjuhës turke.Kjo ndodh për shkak të pushtimit 500 vjeçar Osman, i cili ka ndikuar edhe. kulturalisht.Por në fjalorin tonë, si pa kuptuar, zënë vend edhe fjalë të huaja nga anglishtja, frengjishtja, italishtja, etj.Kjo dukuri është shqetësuese.Sepse e dëmton mjaft
rëndë gjuhën shqipe.Sjell edhe varfërimin e fjalorit të gjithkujt prej nesh.Mund ti vini re mjaft mirë efektet negative që sjellin këto fjalë.Në televizionet shqiptare, mund të dalloni një përdorim të tepruar të fjalëve të huaja, të përshtatura në gjuhën tonë.Po ashtu shihetvky fenomen, paralelisht edhe në median e shkruar.Jo cdo fjalë e huaj mund të kuptohet nga njerëzit.Ndërkaq, shumë persona të njohur dhe me pozitë të lartë intelektuale i përdorin këto fjalë në ligjërime dhe biseda nga më të ndryshme.Për të treguar edhe nivelin gjoja "të lartë"të tyrin.Por kjo tregon një fjalor tejet të varfer..Më e keqja është se populli ynë po shpërfill mundin e madh të patriotëve dhe rilindasve kombëtarë për gjuhë dhe identitet kombëtat ndër shekuj.Shqipja është gjuhë shumë e pasur dhe me lashtësi të vërtetuat.Dhe fjalët e huaja dalin krejt të padobishme.Prandaj sa më bukur të shkruhet dhe lexohet gjuha shqipe, aq më madhështor do jetë populli ynë dhe kultura kombëtare.Ajo është pjesë e rëndësishme e identitetit tonë, i cili kurrë nuk do të humbasë.