>
LETERSISHQIP

Nuk E Mora!

Nuk e mora prej jetës
Kuptimin e të vërtetës!
Është lidhë me zingjirë
Jo e keqja po e mira!?

Në mesi tuaj
jam i huaj,
Prandaj vuaj
Nuk di të shkruaj!

Sa do të rroimë
Lindëm për të vdekur!
Kjo kohë e shkretë
Tret gurë e hekur!