>
LETERSISHQIP

Kujdes

Lutur edhe përgjëruar,
Aman …, hiqma …, se më mbyt...
Paradoks, sa zgjata dorën,
Laku yt, m’u mblodh për fyti...
Sos më dhembi, kush e qanë?!
Si ta përtyp turpdynjanë?...
Mendje dy, sy më, se katër
Në këtë botë mizore…
Ngado leqe parazite,
Kujdes o qënia njerëzore!...
3 / 06 / 2019