>
LETERSISHQIP
Premton Kryeziu

Malli

Ka filluar,
Malli të më marrë,
Ka filluar,
Zemra të më marrë zjarrë.
Ka filluar,
Gjaku të më rrëshqas,
Ka filluar,
Zemra fort të më godas.
Ka filluar,
Dalëngadalë pa ty të më pëlcas,
Ka filluar,
Zëri yt të më thërras,
Ka filluar,
Mendja të më bërtas.
Ka filluar,
Një zë engjulli të më thotë:
Shko ore djalë shihe të bukurën sot.