>
LETERSISHQIP
Premton Kryeziu

Piknik Me Dashuri

Piknik në një det,
Nuk e di ku jam,
Piknik në një vend,
Diku tjetër në ndoi oqean.

Me valët po eci,
Drejt rrugës pa kthim,
Me hënën syri më ndeshi,
Ylli ndriçon më bën krim.

Dashuri, o dashuri,
O hënë ku më dërgon,
Dashuri o hënë dashuri më dëgjo,
Sa më afër saj, më afro.