>
LETERSISHQIP

Brenda Në Vjershë

Dritën e fika mbrëmë vonë,
E fika pas vargut të fundit.
Në thanë iku, le të thonë,
Për të mirën e katundit.

Nesër mund të mos bëj gjumë,
Edhe mund, s’është çudi.
Të bëj dhe një varg më shumë,
Mendja prapë atje më ri.

Dritën e fika mbrëmë vonë,
E fika se prapë do ta ndez.
Në thanë iku, le të thonë,
Të mbetem brenda në vjershë.