>
LETERSISHQIP
Shefik Arifi

Në Sytë E Mi

Me atë që desha dhe më donte
S'u morëm pas letrave shumë
Jo, prandaj ditën e shkurtonte
Të vinte më shpejt tek unë.

Dhe s'e theu asnjëherë shtatin
E vështrimin s'ma ndau përkarshi
Se ajo prandaj e shtonte hapin
Ta zinte gjumi në sytë e mi.