>
LETERSISHQIP

Kushtuar Bekim Muriqi-T

Hyre në hapësirë krahëhapur
I mbushur me krenari
Fillove i matur si burr
Palëkundur si kështjellë.

Pedigreu ytë i Esnafit
Lartësoi familjen Muriqi
Ke frymëzuar dhe do frymëzojë
Si shembull gjeneratave.

Ballëlartë si familja mbretërore
Pushtove ekranet mediale
Vendose në binar trenin gjigant
Fundose klishet e paepura.

Emir yt qoftë i bekuar
Shkruar me shkronja të arta
Qëndroi i vetëm në errësirën e plotë
Mbushur me drejtësi në grevën e urisë.

Ideali dhe mësimi
Qofshin të mësuar gjërë e gjatë
Vullneti dhe burrëria shkëmb
Do shkruhen në historin e Prizrenit.

Dedicated to Bekim MURIQI

Entered the room with open arms
Filled with pride
You began as a real man
Steadfasted as a castle.

Your pedigree of the gentleman
Exalted MURIQI family
You have inspired and will inspire
As an example to the generations.

Proudly as the Royal Family
You occupied media screens
Add railed the giant train
Drowned rigid clichés.

Blessed be your name
Written with golden letters
Stood alone in total darkness
Packed with justice in the HUNGER STRIKE.

The ideal and learning
Let it be learned wide
Willpower and manhood as a rock
Will be written in the history of Prizren.
Translated by
Atdhe Bilurdagu
Tenth Year Student