>
LETERSISHQIP

Bekim Fehmiut

Katallanët në shpellë,
sirenat në det
- të hutuen;

rrugën e kthimit
ta mbyllën,
barkën ta hepuen.

Odise i ri,
një pyetje mbeti varë:

Sytë e tu plotë jetë,
sytë e tu prush,
i ke mbyllë vetë,
a t’i mbylli kush?
Qershor 2010