>
LETERSISHQIP
Premton Kryeziu

E Bukura Brenda Perit Të Bardhë

Një mal, një fushë, të blera,
Një tokë me barë me fije të drejta,
Me Diell të lumtur shfaqur ditën,
Natën, hënën, të gëzuar duke e pritur.

Ca lulesh krahët i valojnë,
Porsi deti lozë këmbët,
Zogjët zërin po shprehojnë,
Luajnë buzët si dhe dhëmbët!