>
LETERSISHQIP

Dua Të Ndryshoj!

Çdo ditë ngrihem plot shpresë,
Dhe them :"Sot lot nuk mbaj.
Dua të bëj në jetë një kthesë,
Të shoh përpara e t'mos qaj".

Po kërkove të mirën, ate e gjen,
Edhe në ketë botë të mallkuar.
Po qe i mirë edhe të mira bën,
Ketë jeta dhe mua ma ka mësuar.

Ligësia e mbulon botën në çdo skaj,
Dhe varfërinë e bartim me vete.
Pse të mirën ta shtyjmë për pastaj
E të tundemi si valët në dete?

Dua të ndryshoj vërtet,
Dhe ketë e them me gjithë mend.
Të bëj sa më shumë të mira në jetë,
Që barra të mos jetë shumë e rëndë.