>
LETERSISHQIP

Të Më Doje Ti!!!

Të më doje ti...
sa të dua unë..
nuk do kishte shi..
as edhe furtunë!!!

Nuk do kishte lumë..
nuk do kish as borë..
do kish vetëm yje..
ti kapja me dorë!!

Të më doje ti...
edhe pak më shumë..
nuk do kishte natë..
nuk do kish as gjumë!!!

Nuk do kishte dete..
as akullnaja..
do kish vetëm zjarre..
sa bota të mëdhaja!!!

Të më doje ti..
edhe pak më tepër..
do shikoja botën..
edhe pse e verbër!