>
LETERSISHQIP
Shefik Arifi

Mirënjohës...

Shumë herë në jetë,
Më kanë ndodhur çudira.
Dhe kurrë s’e prisja as vetë,
Ndonjëri më bënte të mira.

Asnjëherë nuk kam mbetur i uritur,
Dhe i braktisur në kohë pikëllimi.
Miqtë lart më kanë ngritur,
E më falnin çaste gëzimi.

Mirënjohës kam qenë ndaj të mirit,
Që më zgjati dorën kur ngela në baltë.
Hëngërt gjithmonë me lugë të fl oririt,
Dhe e pafsha lart e më lart.