>
LETERSISHQIP
Erblina Gashi

1 Shtatori

1 Shtatori erdhi
Me shpejtësi,
Me gëzim e lumturi
Tra-la-la e tri-li-li.

Shkolla e lumtur
Pa kufi
Prandaj duhet të mësojmë
Që dituri të fitojmë.

Erblina Gashi
Shkolla "PAVARËSIA" Prishtinë

DËRGOI: