>
LETERSISHQIP

Abc

shkronjat nje nga nje
po i mësoj
e ne shokllë po vazhdoj
e pastër e pëgaditur po shkoj

lalala e lilili
po kendojne
disa fëmi
e disa po festojne e gota
po cakrrojnë

DËRGOI: