>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Kush Ndjek Rrugën E Pejgamberit Muhammed

Kush ndjek rrugen e Pejgamberit Alejhi Selam
Dhe Kur'anit ia zbaton rregullat,
Allahu do tia beje te qarta rruget e humbjes
Dhe prej tij do ti largoj Mjegullat,

Se Kur'ani eshte ilac
qe ti permireson sifatet-(cilesite)
Dhe Sun'neti eshte mburoje
qe te ruan nga Bidatet-(risite).