>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Vepra Apo Fjalë?

Njerëzit që kanë shumë fjalë
Janë njerëzit ke kanë pak vepra,

Njerëzit që kanë pak fjalë
Janë njerëz që kanë vepra,

Po njerëzit që fjalët e tyre i bëjnë vepra
dhe veprat e tyre flasin me fjalë,
Ata janë njerëzit, më Veprimtar.
14/10/2017