>
LETERSISHQIP

Çfarë Të Mbjellësh Do Korrësh (Dynjaja)

Dynjaja eshte nje Laborator: qe c, do kush mbjelle veprat e veta, te mira apo te keqija
Dhe me kalimin e kohes priten rezultatet dhe shperblimi i tyre,
Prandaj le te mos ankohet ai te cilit analizat e tij i kane dale keq, dhe le te gezohet ai te cilit analizat e tij i kane dale mire,
Kjo eshte Dynjaja cka te mbjellesh dhe do korresh!.
Dhe cdo gje funksionon ne baze te Drejtesise
qe ka vendosur Allahu Fuqiplote pa i bere padrejtesi askujt.