>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Jeta: (Drejtësia Dhe Padrejtësia)

1) Jeta është si një Luan
Kur të dojë të fut nën thundër,
Ti mund të hecësh në korsin tënde
Sprova t'vjenë në krahë të kundërt!.

2) Jeta nuk është e padrejtë
Këtë gjë fute në mëndje,
Arsyeja pse? Diçka të ndodhë!
Është padrejtësia ndaj vetes tënde!.

3) Ti ndrysho veten tënde
S'ndryshon dot ligjet e jetës!
Mund ti kesh bërë padrejtësi dikujt tjetër
Nëse si ke bërë vetvetes!.

4) Prandaj hidhu sa të duash
Edhe akuzoje jetën,
Përmbaju tekstit të 3retë
Edhe korigjo vetveten.
10/6/2021