>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Meditim Rreth Krijimtarisë Tonë Pj1: Truri.

Meditim rreth Krijimtarisë tonë! Pj1: Truri.}

Dita ka 24 orë, Njëriu brënda 24 orëve
8 ore fle gjumë 16 orët e tjera truri i tij është ne funksion me shikimin dhe degjimin e tij, përveç 8 orëve që shikimi dhe dëgjimi i tije janë të mbyllura gjatë gjumit.

Me këtë dua të them se: Nëse e krahasojmë Memorien-(Kapacitetin mendor njerëzor) me teknologjinë e sotme, Me një [Hard Disk Ssd PCIe) i teknologjisë të "fundit deri në 2020 që ka hapsirë 1000GB=1TB dhe Kostoja e tij është 320€,
Do të shikojmë se sa përpara është truri njerëzor dhe sa kosto të madhe do të kishte nëse do duhej që trurin tonë ta blinim!.

Nje film i sotshëm në Kualitet 4K që zgjat 1 orë, ze hapsirë në Hard'Disk mesatarisht 7 me 15 Gigabajt, {Pa marrë parasysh kualitetin 8K dhe se teknologjia vetëm po përparon}, Ne po e krahasojmë vetëm me 10 Gigabajt 1 orë regjistrim dhe i bie qe:
Njëriu me (16 orë në ditë × 365 Ditë në vit =5840 Gigabajt për 12 muaji regjistrim, që bën gjate gjithë vitit në Trurin e tjj,
Dhe nëse do na duhej që të blinim (5840 Gigabajt × 320€ atëherë do shpenzonim
=1.868.800€ për këtë hapsirë vjetore).

Më madhështorja është se: nëse e krahasojmë veten ton deri tek mosha 63 vjeçare, Atëherë vlera e këtij organi gjenial-(Trurit) kap një vlerë madhështore që ndoshta nuk na e ka marrë mendja ndonjëherë!, Që i bie: 63 vite × 367.920 Gigabajt x 320€ =117.734.400!!!.

Dobitë që nxjerrim nga kjo:
1. Me Trurin e njeriut nuk krahasohet asnjë lloji kompjuteri.
2. Madhesia e kafkës së trurit në krahasim me madhesine e kutis ku do duhej te vendoseshin Hard'Disqet është shumë
më e persosur sesa nje kuti kompjuterike apo dhe më e madhe.
3. Mjafton pak Ushqim gjumë dhe zbavitje për ta mbajtur trurin e freskët dhe më të avancuar dita ditës, në krahasim me Hard'Diskun që do: ¹rrymë të vazhdueshme, ²kabuj, ³kujdes nga nxehtësia, ⁴pastrim pluhërash, ⁵një person për ta vën në funksion dhe mbikqyrje të vazhdueshme.
4. Kostoja e lartë dhe marramendëse që do duhej për blerjen e ketij Organi madhështor(Trurit)!.
5. Në Hardisqet asnjëherë nuk është e sigurtë ruajtja e të dhënave, Ndërsa mendimet Nijetet(qëllimet) e njeriut i di vetëm Allahu i Madhërishëm.

*Vetëm një Analizë që i bejmë Trurit shikojmë sa të vlefshëm jemi pa marrë parasysh organet e tjera të trupit!.

* Akoma o njëri mendon se u krijove nga asgjëja dhe rastësisht, dhe se e ke prejardhjen nga majmuni?!.

I Lartësuar është All'llahu që na ka dhënë logjikë të shëndoshë dhe na ka udhëzuar në Islam duke e besuar atë dhe Urdhërat e Tij dhe i gjithë falenderimi i takon vetëm. atij

Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur.❞ | Et Tin - 95:4

E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)?.
| Er Rrahman: 13

1 Lexo në emër të Zotit tënd, i cili ka krijuar (të gjitha),

2 i cili e krijoi njeriun nga gjaku i droçkuar (embrioni),

3 lexo, se Zoti yt, është më bujari,

4 që ia mësoi njeriut pendën (të shkruajë),

5 që njeriut ia mësoi atë që nuk e diti.

6 Jo, jo! (megjithatë), me të vërtetë, njeriu ka kalur kufirin (në të keqe),

7 posa e ka ndier veten të pasur (se nuk i nevojitet askush),

8 e, me të vërtetë, kthimi është te Zoti yt!

|96. Alak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

{Shkrojti dhe përgatiti: Albërim Stojani}.