>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Çfarë Pret Nga Ky Kalë?!

Nëse nuk je mbështetur tek Zoti
Edhe s'je përpjekur!,
Ti akoma bazohesh në këtë kalë
Dhe ndodhë që ai ka vite që ka vdekur?,

Largohu nga besimet e kota
Sepse vetes ja bënë punët pisk,
Dhe mos harro se asgjë
më shumë s'do marrësh përveç asaj
Që të ka bërë Zoti rrisk,

Por njeriu është i luhatshëm
Si puna e motit,
Vëtëm atëherë kur është në vështirësi,
I ngrenë duart drejtë qiellit
Dhe i Lutet Zotit.