>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Njerëzit Që I Lidhë Interesi

Njerëzit që i lidhë interesi janë:
Si puna e një personi që ka këpucë të bukura,
Por i ka lidhur bashkë lidhëset e këpucëve
Dhe sapo të bëjë hapin e parë rrëzohet!
Nuk ka rëndësi se sa të bukura janë (këpucët-interesi, ) por se çfarë na lidhë!.