>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Sinqeriteti

Nuk ka rendesi se sa e ke buxhetin
Po s'shpenzove ne rruge te Allahut
Nuk ja ndjene lezetin,
Po s'pate besimin dhe sinqeritetin
E pamundur qe ta fitosh Xhennetin,

Ne dynja jo c'do semundje
Me lekë sherohet,
Prandaj xhenneti do mund
Se me lekë s'fitohet.