>
LETERSISHQIP

Shiu Bie Për Një Qëllim!

Shiu bie për një qëllim
E ai nuk bie kot,
Është Mëshirë ose Ndeshkim
Me lejen e t'Madhit Zot,

Shiu bën shkatërrime
Por, ai është dhe bereqet,
Kur ai bie, e lagë tokën
E ringjallë e, i jepë jetë,

Prandaj vetë e kemi fajin
Kur drejtë Zotit se bëjmë kthimin!,
Se pendimi sjellë Mëshirën.
Dhe largimi sjellë ndëshkimin.
28/1/2021