>
LETERSISHQIP
Albërim Stojani

Çfarë Ke Përgatitur Për Ditën E Gjykimit?

Allahu është Ai që ta ka dhënë shpirtin
Dhe po Ai do të ta marri,
Përfundimi i jetës tënde në këtë dynja
Fillon me llogari-dhënien tek varri,

Tashmë të ka lënë fuqia
dhe ke vajtur drejtë nënshtrimit!,
O njëri çfarë ke përgatitur për Allahun
Dhe veten tënde ti në Ditën e Gjykimit!.