>
LETERSISHQIP
Shefik Arifi

Vitet Ikin

Vitet ikin, ikin vitet shpejt
Sot festuam shtatmbdhjetë vjetë martes
Disa gjëra i thamë, por jo krejtë
Ca do ti ruajmë vetëm për vete në kujtes.

Vitet ikën e ne kemi mbetur po ata
Me fjalë të mira si një kujtim
Kush na njohu e nuk tha
-“Janë siç ishin në fillim”.