>
LETERSISHQIP
Natasha Limaj

Jam Pikë Që Pikoj

I thotë shoqja shoqes,
Jam pikë që pikoj,
Tjetra sec gajaset,
Unë rreke që shkoj!...

Na moj ti, s'e di?!...
Pika që pikon,
Argjend e flori,
Rrëkeja që shkon,

Mbledh papastërti.
Mos u mat me pikën,
Kurrë, ti, moj rrëke...
Ajo bije nga lartë,
Ti, ecen mbërdhee...