>
LETERSISHQIP

Sa Herë

Sa herë jam rrëzuar,
Në shkallët e jetës, pa shkak,
Mbi vete kam mbajtur dhimbjen,
Sa herë jam dërrmuar, e pa fat!

Vërtet që nuk duroj të rrëzohem,
Se dhimbjet zemra nuk i mban më,
Edhe pse në një jetë-dhimbje,
Jam ngritur të luftoj si gjithnjë!