>
LETERSISHQIP

Të Pres

Si një tokë e tharë,
Që shiun pret,
Të pres nga thellësia e deteve,
veshur me margaritarë,
Duke ju lutur yjeve nëpër net!

Të pres ngarkuar me piklat e shiut,
Që më lagin fytyrën!
Të pres të më sjellësh flladin e erës,
Që natyrës t’i kthesh ngjyrën!